Over de auteur
Wandelgids Drentsche Aa 1
Wandelgids Drentsche Aa 2
Routeoverzicht wandelgids 1
Kopen  

 

De volgende wijzigingen zijn van belang. Een en ander is onder meer het gevolg van werkzaamheden in verscheidene gebieden, zoals in De Strubben noordelijk van Anloo, waar het landschapsbeeld drastisch is veranderd. Soms betreft het verfraaiingen, mede door nieuwe mogelijkheden. Toevoegingen zijn er in de vorm van alternatieven voor de wandelaar met een hond.

De wijzigingen zijn verwerkt in nieuwe routekaarten. Een overzicht van de daarin gebruikte tekens is te vinden in het KAARTVOORBEELD

  Contact  
OV:
Het busvervoer wordt thans verzorgd door Qbuzz: qbuzz.nl, 0900 7289965 op werkdagen van 07.00-23.00u. en op

feestdagen en in weekeinden van 08.00 - 23.00u., teksttelefoon 088 1262133; ook in de buslijnen zijn wijzigingen

ROUTE 1:

6:
Pad ligt rechts van houtwal;
7:
Volg pad tot alleen linksaf en rechtsaf mogelijk is en ga daar rechtsaf;
9:
Steek verharde weg over, ga door klaphek en ga bij eerstvolgende splitsing rechtsaf;
 
10:
Volg pad tot viersprong;
 
11:
Ga bij viersprong rechtsaf en houd bij splitsing en de weg van rechts direct daarna links aan;
 
12:
Ga bij hunebed D7 rechtdoor, volg pad tot T-splitsing bij lager gelegen gedeelte en ga daar linksaf;
 
13:
Ga bij volgende T-splitsing rechtsaf (aan linkerhand grafheuvels) en houd bij afslag direct na deze splitsing rechts aan;
 
14:
Volg contour lager gelegen deel naar viersprong, ga daar linksaf en ga aan einde pad rechtsaf (zandweg met schelpenpad);
 
15:
Volg schelpenpad tot grafheuvel met markesteen (Galgenberg), ga daar linksaf en vervolgens direct na deze grafheuvel rechtsaf (smal paadje);
 
16:
Houd bij eerstvolgende splitsing rechts aan en volg pad tot Y-splitsing;
 
21:
Loop parallel aan greppel, gebruik eerste ervoor aangelegde oversteek en houd bij eerstvolgende splitsing erna (ca. 40 meter) links aan;
 
22:
Houd bij splitsing rechts aan en ga bij eerstvolgende mogelijkheid linksaf;
 
26:
Ga bij eerstvolgende pad van rechts rechtdoor en bij de daarop volgende viersprong van brede zandwegen rechtsaf;

   
ROUTE 2:
7:
Volg weg en ga na passeren veerooster bij eerstvolgende mogelijkheid linksaf;
8:
Letter D moet zijn letter C;
13:
Ga bij eerste mogelijkheid linksaf, daarna bij eerste mogelijkheid rechtsaf en volg weg tot viersprong van vrijwel even brede boswegen;
 
14:
Ga bij viersprong linksaf, volg weg tot volgende viersprong en ga daar rechtdoor;
 
15:
Letter K moet zijn letters H en I;
 
ROUTE 3:
3:
Volg pad langs rand weiland en houd bij Y-splitsing links aan;
Alternatieve aansluiting op route 1: a) paadje ligt rechts van houtwal
** Aansluiting op route 5 indien met hond:
 
1) Ga hier linksaf in plaats van rechtsaf, volg weg tot zandweg met asfaltpad en ga daar linksaf;
 
2) Volg zandweg met asfaltpad en neem eerstvolgende smalle paadje rechtsaf na passeren eerstvolgende huis aan de rechterhand;
 
3) Ga aan einde paadje rechtsaf, volg asfaltweg en neem eerste zandweg aan de linkerhand en lees in route 5 verder vanaf aanwijzing 27;
 
**** Aansluiting op route 2 indien het erg nat is:
    a) kies a) bij alternatief onder aanwijzing 7;
     

ROUTE 4:

Het alternatief door De Heest is lastiger geworden door opstand van bomen; de houtwal is nog steeds goed te belopen
Alternatief voor aanwijziging 6 t/m 9:
6:
Ga bij eerste mogelijkheid rechtsaf, loop rechtdoor tot kort voor P Galgenriet, ga daar linksaf op smal pad en steek 2x verharde weg over;
 
7:
Ga bij T-splitsing linksaf, volg zandweg tot volgende splitsing en ga daar linksaf en neem vervolgens eerste paadje rechts;
 
8:
Ga aan einde paadje rechtdoor en volg bocht naar links;
 
9:
Houd bij eerstvolgende 2 splitsingen rechts aan en neem vervolgens eerste weg rechts**;
 
** voor aansluiting op route 6 hier links aanhouden, bij volgende splitsing rechts aanhouden en in route 6 verder lezen bij aanwijzing 16
 
 
    Alternatief voor aanwijzing 16 t/m 21, indien met hond:
 
16:
Volg asfaltweg en volg bocht naar rechts bij veerooster (asfaltweg wordt zandweg);
 
17:
Volg bij volgende veerooster bocht naar rechts en ga bij eerstvolgende kruising rechtdoor;
 
18:
Steek fietspad en weg schuin naar links over en ga linksaf op pad parallel aan deze weg;
 
19:
Volg bocht naar links en loop richting brug;
 
20:
Steek fietsbrug over, neem eerste smalle paadje links en ga aan einde paadje linksaf;
 
21:
Volg steeds de bredere onverharde weg en ga bij viersprong bij brug aan linkerhand rechtsaf en lees verder bij aanwijzing 22;
     
ROUTE 5:
De route door De Heest is lastiger geworden door opstand van bomen
8:
Blijf pad volgen (negeer zijpaadjes) en ga linksaf (naar pad parallel aan water) op punt waar alleen linksaf en rechtsaf mogelijk is;
9:
Loop rechtsaf langs water op brug af, steek deze over en volg pad tot asfaltpad;
 
Alternatief voor kortste variant, indien met hond:
 
c) ga vóór veerooster linksaf, loop pad uit en ga aan eind linksaf;
 
d) neem eerste weg rechts en lees verder bij aanwijzing 22.
 
Alternatief voor aanwijzing 22 t/m 26, indien met hond:
 
22: Ga bij eerstvolgende mogelijkheid rechtsaf ****, blijf weg volgen en ga bij zandweg met asfaltpad linksaf;
 
23: Volg zandweg met asfaltpad en neem eerstvolgende smalle paadje rechtsaf na passeren eerstvolgende huis aan de rechterhand;
 
24: Ga aan einde paadje rechtsaf, volg asfaltweg en neem eerste zandweg aan de linkerhand en lees verder bij aanwijzing 27;
 
 
ROUTE 6:
Geen wijzigingen
 
 
ROUTE 7:
  In het stroomdal van het Deurzerdiep hebben ingrijpende werkzaamheden plaatsgevonden. De route is hierop aangepast en heeft nu geen last meer van hoogwater
9:
Ga bij pad van rechts (vanaf speelveld) rechtdoor, volg bocht naar rechts en ga bij viersprong rechtdoor;
13:
Neem eerstvolgende fietspad aan linkerhand en ga na haakse bocht naar rechts rechtdoor (onverhard pad);
14:
Vervolg pad naar 'De Aanleg' en steek daar in het verlengde van het pad bij infozuil de weg over naar vlonderpad en ga aan einde vlonderpad rechtsaf;
 
15:

Ga bij eerstvolgende kruising rechtdoor, houd bij doorkijkje baar stroomdal links aan en ga bij Poepenhemeltje rechtsaf (**);
(**) het is de bedoeling dat in het voorjaar van 2016 vanaf het bij 14 genoemde vlonderpad tot aan het Poepenhemeltje een
rolstoeltoegankelijk pad wordt gerealiseerd, men kan dan dit pad volgen

 
16:
Ga aan einde vlonderpad rechtsaf, na oversteken brug rechtdoor, bij T-spliting linksaf en bij eerstvolgende kruising (met spoortracé) rechtdoor [km. 5,55];
Alternatieve aansluiting op route 8 indien met hond:
 
18:
Na aanwijzing 16 en 17 te hebben gevolgd: blijf zandweg volgen en neem na vrij scherpe bocht naar links de eerste weg rechtsaf en lees in route 8 verder bij aanwijzing 14;
 
 
ROUTE 8:
Alternatief voor Kampsheide naar vertrekpunt indien met hond:
10:
Volg haakse bocht naar rechts in asfaltweg;
11:
Negeer ingang naar Kampsheide aan linkerhand in bocht naar rechts;
12:
Ga bij eerstvolgende kruising rechtdoor, loop zandweg langs hunebed D15 uit tot asfaltweg, ga daar linksaf en volg weg tot vertrekpunt;
 
 
ROUTE 9:
Geen wijzigingen
 
 
 
 
ROUTE 10:
2:
Neem tweede paadje links;
9:
Volg pad en ga bij eerstvolgende pad aan de linkerhand rechtdoor;
12:
Blijf zandweg volgen tot alleen linksaf en rechtsaf mogelijk is, ga daar rechtsaf en neem vervolgens eerste paadje links (na ca. 20 m.) en ga aan einde linksaf;
13:
Ga in bocht naar rechts van Parkeerplaats linksaf (neem paadje achter hek), volg paadje omhoog en weer naar beneden (vrijwel rechtdoor);
 
14:
Ga beneden bij T-splitsing rechtsaf, houd bij de direct eropvolgende splitsing rechts aan, blijf pad volgen en houd bij grasveld rechts aan;
 
15:
Ga op asfaltweg linksaf, loop weg uit en ga aan einde rechtsaf;
 
16:
Ga na 250 m. linksaf (Esweg), blijf deze weg volgen (haakse bocht naar rechts) en ga bij eerste mogelijkheid na deze bocht linksaf;
 
17:
Vervolg op rand bosje/weiland (blijf tot eind rechts van bosje lopen), ga aan einde pad rechtsaf, ga daarna bij zandweg van links rechtdoor en houd in bocht rechts aan (strubben aan de linkerhand);
 
19:
Neem na de grafheuvel het eerste paadje links en ga na klaphek rechtdoor;
 
20:
Volg paadje over de bult heen, houd na bult rechts aan en ga door klaphek; [KM. 4,8] **
 
Alternatief voor aanwijzingen 25 t/m 29: geen markeringen meer/ vanaf hier wel zicht op Drentsche Aa achter hek